Long An University Library Thư viện số DSpace - Đại Học Kinh tế Công nghiệp Long An >

Help

Hướng Dẫn Sử Dụng

Tìm nâng cao :

Người dùng có thể tùy chọn điều kiện và kết hợp các điều kiện chặt chẽ với nhau thông qua các toán tử logic(AND,OR,NOT) nhằm tìm ra kết quả một cách chính xác.

Tìm theo môn loại tài liệu:

Trên trang chủ của máy tính bạn chọn môn loại, chủ đề mình cần, màn hình sẽ hiện ra những tiêu đề đề mục nhỏ thuộc môn loại chính. Bạn có thể tìm kiếm tài liệu của mình trên cửa sổ tìm kiếm hoặc bạn tìm tiếp bằng cách click chuột vào tiêu đề đề mục nhỏ hơn để tìm tài liệu chính xác với môn loại tài liệu mình nghiên cứu.

Chú ý : Nếu bạn đi qua nhiều các đề mục nhỏ, bạn sẽ tìm ra được những tài liệu chính xác với môn loại, và chủ đề tài liệu bạn cần

Tìm theo các chi tiết của tài liệu:

Trên trang chủ của Thư viện điện tử, bạn có thể chọn theo: Tác giả, nhan đề, từ khóa, nơi xuất bản, nhà xuất bản, năm xuất bản, ngôn ngữ tài liệu hoặc loại hình tài liệu. Tất cả tài liệu được xếp theo ABC hoặc theo thời gian rất thuận tiện cho bạn chọn. Để kết hợp các chi tiết trên bạn sử dụng cách Tìm nâng cao.

Tra cứu nhanh :

Trên cửa sổ cửa trang chủ máy tính bạn gõ các thông tin về tài liệu ,chương trình tra cứu cho bạn nhanh, chính xác những tài liệu có những thông tin yêu cầu để bạn chọn

Kết quả tìm :

Một danh sách các tài liệu được tìm thấy trong thư viện.

Bạn chọn tài liệu cần thiết và click vào tên tài liệu đó, bạn sẽ thấy những thông tin chi tiết của tài liệu. Muốn xem nội dung tài liệu click vào Xem (View/Open)

Lưu ý: Bản quyền tài liệu thuộc về Thư viện số - Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An.