Long An University Library Thư viện số DSpace - Đại Học Kinh tế Công nghiệp Long An >

About

Thư viện số dspace - Trường Đại Học Kinh tế Công nghiệp Long An

Thư viện số dspace - Trường Đại Học Kinh tế Công nghiệp Long An có hơn 12.000 tài liệu toàn văn (tài liệu xem trọn gói), thường xuyên cập nhật mới tài liệu các Khoa - Ban - Trung tâm các chuyên ngành nhà trường có đào tạo. Tài liệu được cung cấp có giới hạn: dành cho sinh viên và Cán Bộ Công Nhân Viên Trường Đại Học Kinh tế Công nghiệp Long An.

Thư viện số dspace - Trường Đại Học Kinh tế Công nghiệp Long An

- Tài liệu các khoa: Công nghệ thông tin, Kiến trúc xây dựng, Quản trị kinh doanh, Kế toán kiểm toán, Khoa học cơ bản, Lý luận chính trị, Ngoại ngữ, Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng,...

- Nhiều loại hình tài liệu: Giáo trình, Luận văn luận án, Báo cáo khoa học, Báo cáo thực tập, Tài liệu tham khảo, Tạp chí khoa học - công nghệ.

- Các tài liệu trong Thư viện số thuộc bản quyền Thư viện Đại Học Kinh tế Công nghiệp Long An, khi xuất bản lại phải ghi rõ nguồn Thư viện Đại Học Kinh tế Công nghiệp Long An. Mọi hành vi sao chép, thương mại hóa là không được phép.

Lưu ý: Bản quyền tài liệu thuộc về Thư viện số - Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An.