Long An University Library Thư viện số DSpace - Đại Học Kinh tế Công nghiệp Long An > Du lịch > Du lịch >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://113.161.227.204:8008/thuvienso/handle/thuvienso/6288

Title: Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển du lịch bền vững ở khu quần thể tâm linh Chùa Bái Đính, tỉnh Ninh Bình
Authors: Minh Sơn, Hoàng
Keywords: Phát triển
Du lịch
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Khoa các khoa học liên ngành
URI: http://113.161.227.204:8008/thuvienso/handle/thuvienso/6288
Appears in Collections:Du lịch

Files in This Item:

File Description SizeFormat
01050003474.pdfNghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển du lịch bền vững ở khu quần thể tâm linh Chùa Bái Đính, tỉnh Ninh Bình1.58 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.