Long An University Library Thư viện số DSpace - Đại Học Kinh tế Công nghiệp Long An > Du lịch > Du lịch >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://113.161.227.204:8008/thuvienso/handle/thuvienso/6284

Title: Lịch sử phát triển văn hóa và văn minh nhân loại – Văn Minh Phương Tây
Authors: Internet
Tịnh, Phạm Thanh
Internet
Keywords: văn minh
nhân loại
Issue Date: 2014
Publisher: NXB Văn hóa thông tin
URI: http://113.161.227.204:8008/thuvienso/handle/thuvienso/6284
Appears in Collections:Du lịch

Files in This Item:

File Description SizeFormat
53. Lich su phat trien van hoa va van minh nhan loai - van minh phuong tay.pdfLịch sử phát triển văn hóa và văn minh nhân loại – Văn Minh Phương Tây13.82 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.