Long An University Library Thư viện số DSpace - Đại Học Kinh tế Công nghiệp Long An > Du lịch > Du lịch >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://113.161.227.204:8008/thuvienso/handle/thuvienso/6271

Title: Tài liệu hướng dẫn vận hành du lịch lưu trú tại nhà dân
Authors: Internet
Tổng Cục Du Lịch
Internet
Keywords: du lịch
lưu trú
Issue Date: 2013
Publisher: Bộ văn hóa thể thao và du lịch
URI: http://113.161.227.204:8008/thuvienso/handle/thuvienso/6271
Appears in Collections:Du lịch

Files in This Item:

File Description SizeFormat
39. Tài liệu hướng dẫn vận hành du lịch lưu trú tại nhà dân.pdfTài liệu hướng dẫn vận hành du lịch lưu trú tại nhà dân6.6 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.