Long An University Library Thư viện số DSpace - Đại Học Kinh tế Công nghiệp Long An > Kiến trúc >

Quản lý dự án : [3]

 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions

Recent Submissions

Issue Date Titile Author Publisher
2013 Quản Lý Dự Án Xây Dựng - Nhiều Tác Giả, 66 Trang Nhiều Tác Giả Unknown
2007 Quản Lý Dự Án Dầu Tư Xây Dựng - Ths. Nguyễn Việt Tuấn, 50 Trang Ths. Nguyễn Việt Tuấn NXB Xây Dựng
2007 Quản Lý Dự Án Công Trình Xây Dựng - Phạm Vũ Câu, 576 Trang Phạm Vũ Câu NXB Lao động & Xã hội