Long An University Library Thư viện số DSpace - Đại Học Kinh tế Công nghiệp Long An > Kiến trúc >

Thiết kế - Vẽ kỹ thuật : [46]

 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions

Recent Submissions

Issue Date Titile Author Publisher
2006 Thiết Kế, Đấu Thầu, Hợp Đồng Và Các Thủ Tục Hành Chính Trong Dự Án Xây Dựng - Ts. Bùi Ngọc Toàn, 283 Trang Ts. Bùi Ngọc Toàn NXB Giao Thông Vận Tải
2007 Thiết Kế Yếu Tố Hình Học Đường Ôtô (NXB Giao Thông Vận Tải 2007) - Pgs.Ts.Bùi Xuân Cậy, 228 Trang Pgs.Ts.Bùi Xuân Cậy NXB Giao Thông Vận Tải
2006 Thiết Kế Yếu Tố Hình Học Đường Ôtô (NXB Giao Thông Vận Tải 2006) - Pgs.Ts.Bùi Xuân Cậy, 234 Trang Pgs.Ts.Bùi Xuân Cậy NXB Giao Thông Vận Tải
2004 Thiết Kế Và Thi Công Nền Đắp Trên Đất Yếu (NXB Xây Dựng 2004) - Nguyễn Quang Chiêu, 192 Trang Nguyễn Quang Chiêu NXB Xây Dựng
2004 Thiết Kế Và Thi Công Nền Đắp Trên Đất Yếu - Nguyễn Quang Chiêu, 190 Trang Nguyễn Quang Chiêu NXB Xây Dựng
2009 Thiết Kế Và Quy Hoạch Sân Bay Cảng Hàng Không (NXB Xây Dựng 2009) - Pgs.Ts.Phạm Huy Khang, 305 Trang Pgs.Ts.Phạm Huy Khang NXB Xây Dựng
2006 Thiết Kế Và Quy Hoạch Sân Bay Cảng Hàng Không (NXB Xây Dựng 2006) - Pgs.Ts.Phạm Huy Khang, 278 Trang Pgs.Ts.Phạm Huy Khang NXB Xây Dựng
2013 Thiết Kế Tường Chắn Đất Và Vách - Lương Thị Hằng Lương Thị Hằng Unknown
2004 Thiết Kế Tường Chắn Đất (NXB Giao Thông Vận Tải 2004) - Nguyễn Quang Chiêu, 137 Trang Nguyễn Quang Chiêu NXB Giao Thông Vận Tải
2006 Thiết Kế Tường Chắn Bằng Các Giải Pháp Cừ Ván Thép - Nhiều Tác Giả, 47 Trang Nhiều Tác Giả Unknown
2007 Thiết Kế Sàn Bê Tông Ứng Lực Trước - Pgs. Phan Quang Minh, 45 Trang Pgs. Phan Quang Minh Hà Nội
2004 Thiết Kế Nhà Cao Tầng - Pgs. Ts. Nguyễn Bá Kế, 238 Trang Pgs. Ts. Nguyễn Bá Kế NXB TP.HCM
2006 Thiết Kế Môn Học Cầu Bê Tông Cốt Thép - Nguyễn Văn B, 58 Trang Nguyễn Văn B Unknown
2013 Thiết Kế Kiến Trúc Với Revit Architecture - Nguyễn Phước Thiện, 241 Trang Nguyễn Phước Thiện Unknown
2004 Thiết Kế Kiến Trúc Công Nghiệp - Pts. Nguyễn Minh Thái, 237 Trang Pts. Nguyễn Minh Thái NXB Xây Dựng
2005 Thiết Kế Kết Cấu Thép Nhà Công Nghiệp - Gs. Đoàn Định Kiến, 140 Trang Gs. Đoàn Định Kiến NXB Khoa Học Kỹ Thuật
2013 Thiết Kế Đường Ôtô Với Land Desktop 2004 Và Civil Design 2004 - Lê Tuấn Vũ, 123 Trang Lê Tuấn Vũ Unknown
2005 Thiết Kế Đường Ôtô Tập 4-Khảo Sát Thiết Kế Đường Ôtô - Dương Ngọc Hải, 304 Trang Dương Ngọc Hải NXB Giáo Dục
2004 Thiết Kế Đường Ôtô Tập 3-Công Trình Vượt Sông - Nguyễn Xuân Trục, 308 Trang Nguyễn Xuân Trục NXB Giáo Dục
2005 Thiết Kế Đường Ôtô Tập 2-Nền Mặt Đường Và Công Trình Thoát Nước - Gs. Ts. Dương Ngọc Hải, 247 Trang Gs. Ts. Dương Ngọc Hải NXB Giáo Dục
2005 Thiết Kế Đường Ôtô Tập 1 (NXB Giáo Dục 2005) - Đỗ Bá Chương, 153 Trang Đỗ Bá Chương NXB Giáo Dục
2006 Thiết Kế Đường Ôtô Phần 2 - Ts.Phan Cao Thọ, 117 Trang Ts.Phan Cao Thọ Đà Nẵng
2013 Thiết Kế Công Viên Thống Nhất Tp. Hồ Chí Minh - Cần Đức Long, 15 Trang Cần Đức Long Unknown
2004 Thiết Kế Cống Và Cầu Nhỏ Trên Đường Ôtô - Nguyễn Quang Chiêu, 316 Trang Nguyễn Quang Chiêu, Trần Tuấn Hiệp NXB Giao Thông Vận Tải
2003 Thiết Kế Công Trình Bảo Vệ Bờ Đê (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2003) - Tôn Thất Vĩnh, 424 Trang Tôn Thất Vĩnh NXB Khoa Học Kỹ Thuật
2004 Thiết Kế Cầu Treo Dây Võng (NXB Xây Dựng 2004) - Pgs.Ts.Nguyễn Viết Trung, 228 Trang Pgs.Ts.Nguyễn Viết Trung NXB Xây Dựng
2008 Thiết Kế Cầu Treo Dây Võng (Hà Nội 2008) - Gs. Ts. Nguyễn Viết Trung & Pgs. Ts. Hoàng Hà, 198 Trang Gs. Ts. Nguyễn Viết Trung, Pgs. Ts. Hoàng Hà NXB Hà Nội
2003 Quy Hoạch Khu Công Nghiệp Thiết Kế Mặt Bằng Tổng Thể Nhà Máy, Nhà và Công Trình Công Nghiệp - Ts. Vũ Duy Cừ, 239 Trang Ts. Vũ Duy Cừ NXB Xây Dựng
2006 Phương Pháp Thiết Kế Tuyến Clothoid Cho Đường Ôtô - PGS. TS. Nguyễn Xuân Vinh, 237 Trang PGS. TS. Nguyễn Xuân Vinh NXB Xây Dựng
2013 Phương Pháp Thiết Kế Cấp Phối Hỗn Hợp Bê Tông Đầm Lăn - Ts.hoàng Phó Uyên Ts.Hoàng Phó Uyên Unknown
2013 Nguyên Lý Thiết Kế Và Kiến Trúc Nhà Dân Dụng - Nhiều Tác Giả, 25 Trang Nhiều Tác Giả Unknown
2013 Nguyên Lý Thiết Kế Kiến Trúc Nhà Ở - Ths. Lê Hồng Quang & Lê Trần Xuân Trang, 169 Trang Ths. Lê Hồng Quang, Lê Trần Xuân Trang ĐH Kiến Trúc
1999 Nguyên Lý Thiết Kế Kiến Trúc Nhà Dân Dụng - Nguyễn Đức Thiềm, 308 Trang Pgs. Ts. Nguyễn Đức Thiềm NXB Khoa Học Kỹ Thuật
2006 Nguyên Lý Thiết Kế Kiến Trúc Dân Dụng-Kiến Trúc Nhà Công Cộng - Gs. Ts. Nguyễn Đức Thiêm, 357 Trang Gs. Ts. Nguyễn Đức Thiềm NXB Xây Dựng
2004 Nguyên Lý Thiết Kế Cấu Tạo Các Công Trình Kiến Trúc - Phan Tấn Hài, 316 Trang Phan Tấn Hài NXB Xây Dựng
2006 Nguyên Lý Thiết Kế Bảo Tàng - Ts.Tạ Trường Xuân, 146 Trang Ts.Tạ Trường Xuân NXB Xây Dựng
2004 Móng Cọc Phân Tích Và Thiết Kế (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2004) - Gs.Ts.Vũ Công Ngữ, 252 Trang Gs.Ts.Vũ Công Ngữ NXB Khoa Học Kỹ Thuật
2006 Thiết Kế Yếu Tố Hình Học Đường Ô Tô - Pgs.Ts.Bùi Xuân Cậy, 234 Trang Pgs.Ts.Bùi Xuân Cậy NXB Giao Thông Vận Tải
2008 GTVT.Thiết Kế Cầu Treo Dây Võng - Pgs.Ts.Nguyễn Viết Trung, 198 Trang Pgs.Ts.Nguyễn Viết Trung NXB Xây Dựng
2005 GTVT.Khảo Sát Và Thiết Kế Đường Sắt Tập 1 - Ts.Lê Hải Hà, 336 Trang Ts.Lê Hải Hà NXB Giao Thông Vận Tải