Long An University Library Thư viện số DSpace - Đại Học Kinh tế Công nghiệp Long An > Kiến trúc >

Kiến trúc - Kết cấu : [18]

 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions

Recent Submissions

Issue Date Titile Author Publisher
1982 Tính Toán Và Cấu Tạo Nhà Lắp Ghép Nhiều Tầng Tập 1 (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 1982) - Nguyễn Thế Đồng, 212 Trang Nguyễn Thế Đồng NXB Khoa Học Kỹ Thuật
2005 Giáo Trình Nguyên Lý Thuyết Kế Kiến Trúc Nội Thất - Kts.Nguyễn Hoàng Liên, 86 Trang Kts.Nguyễn Hoàng Liên NXB Hà Nội
2005 THCN.Giáo Trình Cấu Tạo Kiến Trúc Nội Thất (NXB Hà Nội 2005) - Kts. Vũ Ngọc Cương, 165 Trang Kts. Vũ Ngọc Cương NXB Hà Nội
2002 Mỹ Thuật & Kiến Trúc Phật Giáo (NXB Mỹ Thuật 2002) - Robert E. Fisher, 265 Trang Robert E. Fisher NXB Mỹ Thuật
2013 Lịch Sử Kiến Trúc Phương Tây, Phương Đông Và Việt Nam - Nhiều Tác Giả, 60 Trang Nhiều Tác Giả Unknown
1998 Kiến Trúc Sài Gòn 300 Năm - Lê Quang Ninh, 238 Trang Lê Quang Ninh NXB Tổng hợp TP.HCM
1996 Kiến Trúc Phong Cảnh - Nguyễn Thị Thanh Thủy, 110 Trang Nguyễn Thị Thanh Thủy NXB Khoa Học Kỹ Thuật
2003 Kiến Trúc Nông Nghiệp - Võ Đình Diệp, 168 Trang Võ Đình Diệp NXB Xây Dựng
2004 Kiến Trúc Nhà Ở Nông Thôn Hiện Đại - Đặng Hồng Vũ, 149 Trang Đặng Hồng Vũ NXB Xây Dựng
2006 Kiến Trúc Nhà Ở (NXB Xây Dựng 2006) - Gs. Ts. Nguyễn Đức Thiềm, 306 Trang Gs. Ts. Nguyễn Đức Thiềm NXB Xây Dựng
2007 Kiến Trúc Cổ Việt Nam Từ Cái Nam Từ Cái Nhìn Khảo Cổ Học - Pgs.Ts.Trịnh Cao Tưởng, 179 Trang Pgs.Ts.Trịnh Cao Tưởng NXB Xây Dựng
2004 Kiến Trúc Cổ Trung Quốc - Nguyễn Thị Ngọc Lan & Nguyễn Thế Cường, 191 Trang Nguyễn Thị Ngọc Lan, Nguyễn Thế Cường NXB Tổng hợp TP.HCM
1999 Kiến Trúc Cảnh Quan - Pts.Hàn Tất Ngạn, 229 Trang Pts.Hàn Tất Ngạn NXB Xây Dựng
2005 Khu Công Nghiệp Sinh Thái, Một Mô Hình Cho Phát Triển Bền Vững ở Việt Nam - Ths.Nguyễn Cao Lãnh, 113 Trang Ths.Nguyễn Cao Lãnh NXB Khoa Học Kỹ Thuật
2007 Kết Cấu Nhà Cao Tầng Bê Tông Cốt Thép Pgs. Ts. Lê Thanh Huấn NXB Xây Dựng
2005 Công Trình Ga Và Đường Tàu Điện Ngầm - Ts.Nguyễn Đức Nguôn, 359 Trang Ts.Nguyễn Đức Nguôn NXB Xây Dựng
2006 Cơ Sở Thiết Kế Chống Gió Đối Với Cầu Dây Nhịp Lớn - Gs.Ts.Nguyễn Viết Trung, 168 Trang Gs.Ts.Nguyễn Viết Trung NXB Xây Dựng
1999 Cổ Học Trung Hoa Trong Nghệ Thuật Kiến Trúc (NXB Văn Hóa 1999) - P. Craze, 65 Trang P. Craze NXB Văn Hóa