Long An University Library Thư viện số DSpace - Đại Học Kinh tế Công nghiệp Long An > Xây dựng >

Phần mềm Sap - Phần mềm dự toán & Phần mềm thiết kế : [10]

 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions

Recent Submissions

Issue Date Titile Author Publisher
2013 Tính Nội Lực Cốt Thép Bằng SAP 2000 Version 9 - Nguyễn Khánh Hùng, 305 Trang Nguyễn Khánh Hùng Unknown
2013-12-30 Tính Kết Cấu Bằng Phần Mềm ANSYS Version 10 - Ts.Vũ Quốc Anh, 242 Trang Ts.Vũ Quốc Anh Unknown
2005-12-19 THCN.Giáo Trình Vẽ Kỹ Thuật Xây Dựng (NXB Giáo Dục 2005) - Nguyễn Quang Cự & Nguyễn Mạnh Dũng, 181 Trang Nguyễn Quang Cự, Nguyễn Mạnh Dũng NXB Giáo Dục
2005-12-19 THCN.Giáo Trình Vẽ Kỹ Thuật (NXB Hà Nội 2005) - Phạm Thị Hoa, 312 Trang Phạm Thị Hoa NXB Hà Nội
2006-12-19 Sử Dụng Phần Mềm Autodesk-Softdesk Trong Thiết Kế Đường Ôtô (NXB Giao Thông Vận Tải 2006) - Pgs. Ts. An Hiệp, 380 Trang Pgs. Ts. An Hiệp NXB Giao Thông Vận Tải
1998-12-19 Revit Architecture Phần Mềm Thiết Kế Kiến Trúc Xây Dựng 3D Tập 1 - Nguyễn Văn Thiệp, 112 Trang Nguyễn Văn Thiệp Untiled
2004 Một Số Chương Trình Pascal Đơn Giản Dùng Cho Thiết Kế Đường Ôtô (NXB Xây Dựng 2004) - Ks.Doãn Hoa, 236 Trang Ks.Doãn Hoa NXB Xây Dựng
2013-12-19 Lập Và Thẩm Định Dự Án Xây Dựng (NXB Giao Thông Vận Tải 2006) - Ts. Bùi Ngọc Toàn, 193 Trang Ts. Bùi Ngọc Toàn Unknown
2013-12-19 Lập Tiến Độ Thi Công Sử Dụng Phần Mềm DT&MS Trong Xây Dựng - Bùi Mạnh Hùng, 190 Trang Bùi Mạnh Hùng Unknown
2013-12-19 Hướng Dẫn Sử Dụng Phần Mềm Xây Dựng SAP 2000 - Nhiều Tác Giả, 148 Trang Nhiều Tác Giả Unknown