Long An University Library Thư viện số DSpace - Đại Học Kinh tế Công nghiệp Long An > Xây dựng >

Tham khảo : [53]

 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions

Recent Submissions

Issue Date Titile Author Publisher
2013-12-19 Thực Tập Ứng Dụng Tin Học Trong Xây Dựng - Lê Phương Bình, 171 Trang Lê Phương Bình Unknown
2013-12-19 Slide.Trình Tự Lập Dự Án Đầu Tư - Nguyễn Tuấn Dũng Nguyễn Tuấn Dũng Unknown
2013-12-19 Slide.Tổng Quan Bất Động Sản & Thị Trường Bất Động Sản - Nguyễn Tấn Bình Nguyễn Tấn Bình Unknown
2004-12-19 Slide.Mặt Đường Bêtông Cốt Thép Liên Tục Internet Unknown
2013-12-19 Slide.Lập-Thẩm Định Dự Án Đầu Tư xây Dựng - Pgs.Ts.Nguyễn Văn Hiệp Pgs.Ts.Nguyễn Văn Hiệp Unknown
2013-12-19 Slide.khai Thác Đường - Ths.nguyễn Biên Cương Ths.nguyễn Biên Cương Unknown
2013-12-19 Slide.Hướng Dẫn Thực Tập Khoan-Khai Thác - Ths.Đỗ Quang Khánh, 250 Trang Ths.Đỗ Quang Khánh Unknown
2013-12-19 Slide.Định Hướng Phát Triển GTVN Trong Những Thập Kỷ Tới - Gs.Ts.Nguyễn Xuân Đào, 99 Trang Gs.Ts.Nguyễn Xuân Đào Unknown
2013-12-19 Slide.Chi Phí Quản Lý Dự Án & Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng, 70 Trang Internet Unknown
2013-12-19 Slide.Cảnh Quan Kiến Trúc - Ths. Tô Văn Hùng, 125 Trang Internet Untiled
2013-12-19 Slide.Báo Cáo Phương Án Cầu Rạch Tra - Hooc Môn, Củ Chi Internet Unknown
2013-12-19 Slide.Báo Cáo Dự Án Cầu Vượt Sông Đồng Nai Q.9 Internet Unknown
2013-12-19 Móng cọc phân tích và thiết kế - Gs.Ts.Vũ Công Ngữ, 252 Trang Gs.Ts.Vũ Công Ngữ Unknown
2006-12-19 Mẫu Sổ Nhật Ký Thi Công Xây Dựng Công Trình Internet Unknown
2013-12-19 Lịch Sử Kiến Trúc Phương Tây Cổ Đại - Nhiều Tác Giả, 43 Trang Nhiều Tác Giả Unknown
2013-12-19 Hệ Thống Ký Hiệu Dùng Trong Các Đồ Án Quy Hoạch Xây Dựng - Bộ Xây Dựng, 26 Trang Bộ Xây Dựng Unknown
2013-12-19 GTVT.Tổ Chức Và Điều Hành Sản Xuất Trong Xây Dựng Giao Thông - Ts.Phạm Văn Vạng, 286 Trang Ts.Phạm Văn Vạng Unknown
2013-12-19 GTVT.Luật Đầu Tư Và Xây Dựng - Ts.Nghiêm Văn Dĩnh, 209 Trang Ts.Nghiêm Văn Dĩnh Unknown
2013-12-19 GTVT.Kinh Tế Và Quản Lý Xây Dựng - Ts.Bùi Ngọc Toàn, 232 Trang Ts. Bùi Ngọc Toàn Unknown
2013-12-19 GTVT.Giáo Trình Luật Đầu Tư Và Xây Dựng - Nhiều Tác Giả, 209 Trang Nhiều Tác Giả Unknown
2013-12-19 GTVT.Các Nguyên Lý Quản Lý Dự Án - Bùi Ngọc Toàn, 237 Trang Bùi Ngọc Toàn Unknown
2013-12-19 Giáo Trình Thông Gió Và Thoáng Khí - Nhiều Tác Giả, 197 Trang Nhiều Tác Giả Unknown
2013-12-19 Giáo Trình Quy Hoạch Sử Dụng Đất - Pgs.Ts.Lê Quang Trí, 190 Trang Pgs.Ts.Lê Quang Trí Unknown
2013-12-19 Giáo Trình Quản Lý Xây Dựng - Lê Thị Thanh, 134 Trang Internet Unknown
2013-12-19 Giáo Trình Phương Pháp Định Giá - Ts.Nguyễn Liên Hương, 93 Trang Ts.Nguyễn Liên Hương Unknown
2013-12-19 Giáo Trình Lập Định Mức Xây Dựng - Ts.Nguyễn Bá Vỵ, 187 Trang Ts.Nguyễn Bá Vỵ Unknown
2013-12-19 Giáo Trình Kỹ Thuật Nề Theo Phương Pháp Môdun - Phạm Văn Phùng, 368 Trang Phạm Văn Phùng Unknown
2013-12-19 Giáo Trình Định Giá Sản Phẩm Xây Dựng - Trần Thị Bạch Điệp, 104 Trang Trần Thị Bạch Điệp Unknown
2013-12-19 Giao Tiếp Đồ Họa Kỹ Thuật Xây Dựng - Pgs. Ts. Đặng Văn Cứ, 295 Trang Pgs. Ts. Đặng Văn Cứ Unknown
2013-12-19 ĐTKH.Thực Trạng Quản Lý Vốn ODA Phát Triển Cơ Sở Hạ Tầng Ở Việt Nam - Pgs.Ts.Nguyễn Hồng Thái, 6 Trang Pgs.Ts.Nguyễn Hồng Thái Unknown
2013-12-19 ĐTKH.Giải pháp cọc cát để gia cố tầng đất yếu - Ths.Nguyễn Đình Đức Ths.Nguyễn Đình Đức Unknown
2013-12-19 Đối Tượng Và Phương Pháp Nghiên Cứu Kinh Tế Xây Dựng - Ts.Lương Đức Long Ts.Lương Đức Long Unknown
2013-12-19 Định Mức Xây Dựng - Nhiều Tác Giả, 101 Trang Nhiều Tác Giả Unknown
2013-12-19 Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình Phần-Khảo Sát Xây Dựng, 171 Trang Internet Unknown
2013-12-19 Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình 1776, Phần Xây Dựng Internet Unknown
2013-12-19 Định Mức Dự Toán Xây Dựng Cơ Bản - Lê Thanh Bình, 300 Trang Lê Thanh Bình Unknown
2001-12-19 Định Mức Chi Phí Thiết Kế Công Trình Xây Dựng & Tư Vấn Đầu Tư Và Xây Dựng (NXB Xây Dựng 2001) - Bộ Xây Dựng, 45 Trang Bộ Xây Dựng NXB Xây Dựng
2013-12-19 ĐHVI.Ổn Định Động Lực Học Công Trình - Nguyễn Trọng Hà, 95 Trang Nguyễn Trọng Hà Unknown
2013-12-19 ĐHTL.Giáo Trình Cơ Sở Kỹ Thuật Bờ Biển - Pgs.Ts.Vũ Minh Cát, 288 Trang Pgs.Ts.Vũ Minh Cát Unknown
2013-12-19 ĐHMO.Lập Dự Toán Xây Dựng Cơ Bản - Ths. Lương Văn Cảnh, 21 Trang Ths. Lương Văn Cảnh Unknown