Long An University Library Thư viện số DSpace - Đại Học Kinh tế Công nghiệp Long An > Xây dựng >

Tiêu chuẩn thiết kế : [39]

 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions

Recent Submissions

Issue Date Titile Author Publisher
2013 Xây Dựng Nhà Ở Theo Phong Thủy-Thiên Văn-Địa Lý - Bùi Nguyên Hồng, 356 Trang Bùi Nguyên Hồng Unknown
2013-12-30 Tiêu Chuẩn Thi Công Và Nghiệm Thu Công Trình Xây Dựng - Nhiều Tác Giả, 1275 Trang Nhiều Tác Giả Unknown
2013-12-19 Slide.Quy Chuẩn Và Tiêu Chuẩn Xây Dựng - Pgs.Ts.Nguyễn Văn Hiệp Pgs.Ts.Nguyễn Văn Hiệp Unknown
2013-12-19 Slide.Áp Dụng Tiêu Chuẩn Quản Lý Chất Lượng ISO 9000 Trong Thi Công Xây Lắp, 76 Trang Internet Unknown
2013-12-19 Quy Tắc Thiết Kế Mỹ Quan Cầu - Pgs.ts.đào Xuân Lâm Pgs.ts.đào Xuân Lâm Unknown
2013-11-29 Quy Phạm Thiết Kế Tầng Lọc Ngược Công Trình Thủy Công - Vũ Khắc Mẫn Vũ Khắc Mẫn Unknown
2004-11-19 Quy Hoạch Xây Dựng Phát Triển Đô Thị (NXB Xây Dựng 2004) - Gs. Ts. Nguyễn Thế Bá, 262 Trang Gs. Ts. Nguyễn Thế Bá NXB Xây Dựng
2013-12-19 Quy Hoạch Khu Công Nghiệp - Ts.vũ Duy Từ, 239 Trang Ts.vũ Duy Từ Unknown
2013-12-19 Quy Hoạch Đô Thị 2012-09 Internet Unknown
2013-12-19 Quy Hoạch Đô Thị 2012-07+08 Internet Unknown
2013-12-19 Quy Hoạch Đô Thị 2011-06 Internet Unknown
2013-01-19 Quy Hoạch Đô Thị 2011-05 Internet Unknown
2013-12-19 Quy Hoạch Đô Thị 2011-04 Internet Unknown
2013-12-19 Quy Hoạch Đô Thị 2011-03 Internet Unknown
2013-12-19 Quy Hoạch Đô Thị 2010-02 Internet Unknown
2013-12-19 Quy Hoạch Đô Thị 2010-01 Internet Unknown
2013-12-19 Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Các Công Trình Hạ Tầng Kỹ Thuật Đô Thị, 98 Trang Internet Unknown
2013-12-19 Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Các Công Trình Hạ Tầng Kỹ Thuật Đô Thị, 98 Trang Internet Unknown
2013-12-19 Quản Lý Dự Án Xây Dựng - Ths.lương Thanh Dũng Ths.lương Thanh Dũng Unknown
2013-12-29 Quản Lý Dự Án Xây Dựng - Ths. Lương Thanh Dũng, 63 Trang Ths. Lương Thanh Dũng Unknown
2013-12-19 Quản Lý Dự Án Xây Dựng - Nhiều Tác Giả, 66 Trang Nhiều Tác Giả Unknown
2013-12-19 Quản Lý Dự Án Dầu Tư Xây Dựng - Ths. Nguyễn Việt Tuấn, 50 Trang Ths. Nguyễn Việt Tuấn Unknown
2013-12-19 Quản Lý Dự Án Công Trình Xây Dựng - Phạm Vũ Câu, 576 Trang Phạm Vũ Câu Unknown
2004-12-19 Quản Lý Dự Án - Ths.Nguyễn Hữu Quốc Ths.Nguyễn Hữu Quốc Unknown
2004-12-19 Quản Lý Đô Thị Thời Kỳ Chuyển Đổi (NXB Xây Dựng 2004) - Ts. Võ Kim Cương, 200 Trang Ts. Võ Kim Cương NXB Xây Dựng
2004-12-19 Quản Lý Đô Thị - Ts.Nguyễn Ngọc Châu, 527 Trang Ts.Nguyễn Ngọc Châu Unknown
2006-12-19 Quản Lý Công Trình Xây Dựng Internet Unknown
2013-12-19 Quản Lý Công Trình Xây Dựng Internet Unknown
2004-12-19 QCXDVN-01-2008-Quy Hoạch Xây Dựng, 84 Trang Internet Unknown
2013-12-19 Khái Niệm Về Khí Trong Phong Thủy - Pgs.Lê Kiều, 57 Trang Pgs.Lê Kiều Unknown
2012-08-30 Một số tiêu chuẩn thiết kế khác Internet Unknown
2012-08-30 Tieu chuan chon loc Internet Unknown
2012-08-30 Cac Tieu Chuan Phong chay Chua chay Internet Unknown
2012-08-30 Tieu chuan cap thoat nuoc va Phong chay chua chay Internet Unknown
2012-08-30 Quy trinh kiem dinh ky thuat an toan thang may dien va thang may thuy luc Internet Unknown
2012-08-30 Phuong phap xac dinh thoi gian dong ket Internet Unknown
2012-08-30 TCXDVN 365 2007 Tieu chuan thiet ke benh vien da khoa Internet Unknown
2012-08-30 TCXD 375 2006 Thiet ke cong trinh chiu dong dat Internet Unknown
2012-08-30 22TCN 262 2000 Quy trinh khao sat thiet ke nen duong o to Internet Unknown