Long An University Library Thư viện số DSpace - Đại Học Kinh tế Công nghiệp Long An > Xây dựng >

Giám sát xây dựng : [25]

 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions

Recent Submissions

Issue Date Titile Author Publisher
2013-12-19 Sổ Tay Tư Vấn Giám Sát Các Công Trình Xây Dựng Đường Ô Tô - Bộ Gtvt Bộ Gtvt Unknown
2013-12-19 Slide.Tổng Quan Về Công Nghệ Móng Cọc và Công Tác KT Chất Lượng Thi Công Internet Unknown
2013-12-19 Slide.Tổng Quan Về Công Nghệ Móng Cọc Và Công Tác Kiểm Tra Chất Lượng Thi Công - Bộ Xây Dựng Bộ Xây Dựng Unknown
2013-11-19 Slide.kiểm Tra Đánh Giá Chất Lượng Công Trình Internet Unknown
2013-12-19 Slide.Khảo Sát Địa Kỹ Thuật, Tư Vấn Giám Sát Xây Dựng - Ts.đậu Văn Ngọ Ts.đậu Văn Ngọ Unknown
2013-12-19 Slide.Giám Sát Thi Công Đường Bộ - Trần Thúc Tài, 69 Trang Trần Thúc Tài Unknown
2013-12-19 Quy Trình Giám Sát Xây Lắp Hiện Trường - Cty Xd 306 Cty Xd 306 Unknown
2013-12-19 Hướng Dẫn Sử Dụng Phần Mềm Kiểm Tra Ổn Định Mái Dốc Geo Slope, 53 Trang Internet Unknown
2013-12-19 GTVT.Giáo Trình Khai Thác, Kiểm Định, Gia Cố, Sửa Chữa Cầu Cống - Pgs.Ts.Nguyễn Viết Trung, 153 Trang Pgs.Ts.Nguyễn Viết Trung Unknown
2013-12-19 Giáo Trình Khai Thác, Kiểm Định, Sửa Chữa, Tăng Cường Cầu - Gs.Ts.Nguyễn Viết Trung, 72 Trang Gs.Ts.Nguyễn Viết Trung Unknown
2013-12-19 Giáo Trình Đào Tạo Bồi Dưỡng Tư Vấn Giám Sát Khảo Sát - Phạm Sanh, 20 Trang Phạm Sanh Unknown
2013-12-19 Giám Sát Và Nghiệm Thu Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép Toàn Khối - Lê Trung Nghĩa, 74 Trang Lê Trung Nghĩa Unknown
2013-12-19 Giám Sát Thi Công Và Nghiệm Thu Nền Và Móng Công Trình - Pgs. Ts. Lê Kiều, 125 Trang Pgs. Ts. Lê Kiều Unknown
2013-12-19 Giám Sát Thi Công Và Nghiệm Thu Lắp Đặt Đường Dây Và Thiết Bị Trong Công Trình Điện, 118 Trang Internet Unknown
2013-12-19 Giám Sát Thi Công Và Nghiệm Thu Kết Cấu Thép - Pgs.Ts.Lê Kiều, 48 Trang Pgs.Ts.Lê Kiều Unknown
2013-12-19 Giám Sát Công Tác Trắc Địa Xây Dựng Công Trình Đường - Ks.Nguyễn Tấn Lộc, 32 Trang KS. Nguyễn Tấn Lộc Unknown
2013-12-19 ĐHMO.Giáo Trình Điện Tử Môn Học Tin Học Trong Quản Lý Xây Dựng - Ths. Nguyễn Thanh Phong, 548 Trang Ths. Nguyễn Thanh Phong Unknown
2013-12-19 ĐHKT.Giáo Trình Thẩm Định Dự Án Đầu Tư Khu Vực Công - Nguyễn Hồng Thắng, 507 Trang Nguyễn Hồng Thắng Unknown
2013-12-19 ĐHKT.Giám Sát Thi Công Và Nghiệm Thu Lắp Đặt Thiết Bị Trong Công Trình Xây Dựng - Pgs. Ts. Lê Kiều, 78 Trang Pgs. Ts. Lê Kiều Unknown
2013-12-19 ĐHKT.Giám Sát Thi Công Và Nghiệm Thu Công Tác Bê Tông Cốt Thép - Pgs. Ts. Lê Kiều, 60 Trang Pgs. Ts. Lê Kiều Unknown
2013-12-19 ĐHĐN.Giáo Trình Định Giá Sản Phẩm Xây Dựng Cơ Bản - Trần Thị Bạch Điệp, 90 Trang Trần Thị Bạch Điệp Unknown
2012-08-30 Giám sát xây dựng Internet Unknown
2012-08-30 Lop hoc giam sat xay dung Internet Unknown
2012-08-30 Giam sat cong tac dan dong thi cong Internet Unknown
2012-08-30 BAI GIANG THAY DAO THEO ND 85 Internet Unknown