Long An University Library Thư viện số DSpace - Đại Học Kinh tế Công nghiệp Long An > Xây dựng >

Vật liệu xây dựng : [57]

 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions

Recent Submissions

Issue Date Titile Author Publisher
2006 Tính Toán Tiết Diện Cột Bê Tông Cốt Thép (NXB Xây Dựng 2006) - Gs. Nguyễn Đình Cống, 200 Trang Gs. Nguyễn Đình Cống NXB Xây Dựng
2013 Tính Toán Thực Hành Cấu Kiện Bê Tông Cốt Thép Tập 2 - Gs. Ts. Nguyễn Đình Cống, 237 Trang Internet Unknown
2013 Tính Toán Thực Hành Cấu Kiện Bê Tông Cốt Thép Tập 1 - Gs. Ts. Nguyễn Đình Cống, 132 Trang Gs. Ts. Nguyễn Đình Cống Unknown
2013-12-30 Tiêu Chuẩn Vật Liệu Và Cấu Kiện Xây Dựng - Nhiều Tác Giả, 1321 Trang Nhiều Tác Giả Unknown
2013-12-30 Tiêu Chuẩn Phương Pháp Thử Vật Liệu Xây Dưng - Nhiều Tác Giả, 1325 Trang Nhiều Tác Giả Unknown
2013-12-19 Thử Nghiệm Vật Liệu Và Công Trình Xây Dựng - Phạm Duy Hữu, 290 Trang Phạm Duy Hữu Unknown
2013-12-19 Thiết Bị Công Nghệ Vật Liệu Xây Dựng - Nguyễn Văn Phiêu, 412 Trang Nguyễn Văn Phiêu Unknown
2013-12-19 Thí Nghiệm Vật Liệu Xây Dựng - Ngô Tấn Dược & Ths. Lê Đức Hiển, 51 Trang Ngô Tấn Dược, Ths. Lê Đức Hiển Unknown
2006 THCN.Giáo Trình Vật Liệu Xây Dựng (NXB Giáo Dục 2006) - Gs. Ts. Phùng Văn Lự, 190 Trang Gs. Ts. Phùng Văn Lự NXB Giáo Dục
2013-12-19 Slide.thiết Kế Cầu Bê Tông Cốt Thép - Ths.Lê Văn Lạc Ths.Lê Văn Lạc Unknown
2013-12-19 Slide.Nghiên Cứu Đặc Tính Độ Bằng Phẳng Của Mặt Đường Iri Theo Mô Hình HDM-4 - Đỗ Văn Hà Đỗ Văn Hà Unknown
2004-12-19 Slide.Mặt Đường Bêtông Nhựa Rỗng Cho Hệ Thống Đường Ôtô Và Sân Bay Việt Nam - Gs.ts.nguyễn Xuân Đào Gs.Ts.Nguyễn Xuân Đào Unknown
2013-12-19 Slide.Kết Cấu Bêtông Gạch Đá - Ts. Nguyễn Minh Thu, 138 Trang Ts. Nguyễn Minh Thu Unknown
2013-12-19 Slide.Kết Cấu Bêtông Cốt Thép-Phần Cấu Kiện Cơ Bản - Phan Quang Minh, 117 Trang Phan Quang Minh Unknown
2013-12-19 Slide.kết Cấu Bê Tông Cốt Thép 2 Internet Unknown
2013-12-19 Slide.Dung Dịch Khoan-Xi Măng - Đỗ Hữu Minh Triết Đỗ Hữu Minh Triết Unknown
2013-12-19 Sàn Sườn Bê Tông Toàn Khối - Gs. Ts. Nguyễn Đình Cống, 194 Trang Gs. Ts. Nguyễn Đình Cống Unknown
1995-12-29 Nhũ Tương Nhựa Bitum Đại Cương & Ứng Dụng (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 1995) - Nguyễn Xuân Mẫn, 275 Trang Nguyễn Xuân Mẫn NXB Khoa Học Kỹ Thuật
2013-12-19 Nghiên Cứu Thiết Kế, Chế Tạo Thiết Bị Phụ Tùng Thay Thế Cho Công Nghệ Xi Măng Tập 2-Lọc Bụi Tĩnh Điện - Ts.Phạm Giao Du, 17 Ts.Phạm Giao Du Unknown
2013-12-19 Một Số Phương Pháp Tính Cốt Thép Cho Vách Phẳng Bê Tông Cốt Thép - Ks. Nguyễn Tuấn Trung, 11 Trang Ks. Nguyễn Tuấn Trung Unknown
2013-12-19 Mặt Đường Bê Tông Xi Măng - Nguyễn Quang Chiêu, 206 Trang Nguyễn Quang Chiêu Unknown
2009-12-19 Khung Bê Tông Cốt Thép Toàn Khối (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2009) - Lê Bá Huế & Phan Minh Tuấn, 78 Trang Lê Bá Huế, Phan Minh Tuấn NXB Khoa Học Kỹ Thuật
2006-12-19 Khung Bê Tông Cốt Thép (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2006) - Ts. Trịnh Kim Đạm & Ts Lê Bá Huế, 178 Trang Ts. Trịnh Kim Đạm, Ts Lê Bá Huế NXB Khoa Học Kỹ Thuật
2013-12-19 Kết Cấu Ống Thép Nhồi Bê Tông - Gs. Ts. Nguyễn Viết Trung & Ks. Trần Việt Hùng, 160 Trang Gs. Ts. Nguyễn Viết Trung, Ks. Trần Việt Hùng, Unknown
2008-01-29 Kết Cấu Nhà Cao Tầng (NXB Xây Dựng 2008) - Wolfgang Schueller, 314 Trang Wolfgang Schueller NXB Xây Dựng
2013-12-19 Kết Cấu Bêtông Và Bêtông Cốt Thép - Viện Tiêu Chuẩn, 233 Trang Viện Tiêu Chuẩn Unknown
2013-12-19 Kết Cấu Bêtông Cốt Thép Phần Cấu Kiện Cơ Bản - Pgs. Ts. Phan Quang Minh, 400 Trang Pgs. Ts. Phan Quang Minh Unknown
2013-12-19 Kết Cấu Bêtông Cốt Thép 2-Kết Cấu Nhà Cửa - Bùi Thiên Lam, 76 Trang Bùi Thiên Lam Unknown
2013-12-19 Kết Cấu Bêtông Cốt Thép - Nhiều Tác Giả, 89 Trang Nhiều Tác Giả Unknown
2005-01-19 Kết Cấu Bê tông Cốt Thép Tập 3-Các Cấu Kiện Đặc Biệt (NXB Đại Học Quốc Gia 2005) - Võ Bá Tầm, 332 Trang Võ Bá Tầm NXB Đại Học Quốc Gia
2007 Kết Cấu Bê tông Cốt Thép Tập 2-Cấu Kiện Nhà Cửa (NXB Đại Học Quốc Gia 2007) - Võ Bá Tầm, 468 Trang Võ Bá Tầm NXB Đại Học Quốc Gia
2002-12-19 Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép Phần Kết Cấu Nhà Cửa (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2002) - Gs. Ts. Ngô Thế Phong, 316 Trang Gs. Ts. Ngô Thế Phong NXB Khoa Học Kỹ Thuật
2013-12-19 Hỗn Hợp Bêtông Nhựa Làm Mặt Đường Ôtô - Nhiều Tác Giả, 48 Trang Nhiều Tác Giả Unknown
2013-12-19 GTVT.Thử Nghiệm Vật Liệu Và Công Trình Xây Dựng - Pgs.Ts.Phạm Duy Hữu, 290 Trang Pgs.Ts.Phạm Duy Hữu Unknown
2013-12-19 GTVT.Lập Và Phân Tích Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Công Trình Giao Thông - Bùi Ngọc Toàn, 265 Trang Bùi Ngọc Toàn Unknown
2013-12-19 GTVT.Công Nghệ Hiện Đại Trong Xây Dựng Cầu Bê Tông Cốt Thép - Pgs.Ts.Nguyễn Viết Trung, 211 Trang Pgs.Ts.Nguyễn Viết Trung Unknown
2013-12-19 GTVT.Công Nghệ Bê Tông Và Bê Tông Đặc Biệt - Pgs.Ts.Phạm Duy Hữu, 230 Trang Pgs.Ts.Phạm Duy Hữu Unknown
2013-12-19 GTVT.Bê Tông Asphalt - Pgs.Ts.Phạm Duy Hữu & Pgs.Ts.Vũ Đức Chính, 176 Trang Pgs.Ts.Phạm Duy Hữu, Pgs.Ts.Vũ Đức Chính Unknown
2013-12-19 Giáo Trình Vật Liệu Xây Dựng - Nguyễn Hoàng Anh, 201 Trang Nguyễn Hoàng Anh Unknown
2013-12-19 Giáo Trình Kết Cấu Thép-Gỗ - Lương Xuân Hội, 232 Trang Lương Xuân Hội Unknown