Long An University Library Thư viện số DSpace - Đại Học Kinh tế Công nghiệp Long An > Xây dựng >

Kỹ thuật thi công : [58]

 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions

Recent Submissions

Issue Date Titile Author Publisher
2013 Tóm Tắt Thuyết Minh Kỹ Thuật Biện Pháp Tổ Chức Thi Công - Dự Án Chống Xói Lở Sông Tiền Internet Unknown
2013 Tổ Chức Và Điều Hành Sản Xuất Trong Xây Dựng Giao Thông - Pgs.ts.phạm Văn Vạng, 286 Trang Pgs.Ts.Phạm Văn Vạng Unknown
2013 Tổ Chức Thi Công Đường Ôtô - Ts.phan Cao Thọ Ts.Phan Cao Thọ Unknown
2013-12-19 Thi Công Đập Bêtông Đầm Lăn Định Bình Kết Quả Và Kinh Nghiệp - Nguyễn Lương Am Nguyễn Lương Am Unknown
2013-12-19 THCN.Giáo Trình Thực Hành Gia Công Lắp Đặt Đường Ống - Ks.Trương Duy Thái, 156 Trang Ks.Trương Duy Thái Unknown
2013-12-19 THCN.Giáo Trình Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng Và Hoàn Thiện Nội Thất Kiến Trúc Công Trình - Trần Bích Huyền, 433 Trang Trần Bích Huyền Unknown
2013-12-30 Slide.tổ Chức Thi Công Đường Ô Tô - Ths.nguyễn Biên Cương Ths. Nguyễn Biên Cương Unknown
2013-12-19 Slide.thi Công Cầu Thép Internet Unknown
2013-12-19 Phương Pháp Osterberg Đánh Giá Sức Chịu Tải Của Cọc Khoan Nhồi-Barrette - Pgs.Ts.Nguyễn Hữu Đầu, 148 Trang Pgs.Ts.Nguyễn Hữu Đầu Unknown
2013-12-19 Phương pháp đo bóc khối lượng xây dựng công trình - Ks.Nguyễn Thế Anh, 46 Trang Ks.Nguyễn Thế Anh Unknown
2013-12-19 Phương Pháp Đo Bóc Khối Lượng Xây Dựng Công Trình - Ks. Nguyễn Thế Anh, 46 Trang Ks. Nguyễn Thế Anh Unknown
2007-12-19 Một Số Công Nghệ Thi Công Nhà Cao Tầng - Pgs. Ts. Lê Kiều, 253 Trang Pgs. Ts. Lê Kiều Unknown
2004-12-19 LVDA.thi Công Tầng Hầm Theo Phương Pháp Bottom-up - Mai Chánh Trung Mai Chánh Trung Unknown
2006-12-19 LVDA.biện Pháp Thi Công Cọc Khoan Nhồi Đại Trà - Nguyễn Hữu Vân Nguyễn Hữu Vân Unknown
2013-12-19 Kỹ Thuật Thi Công Dưới Nước - Phạm Huy Chính, 145 Trang Phạm Huy Chính Unknown
2013-12-19 GTVT.Giáo Trình Thi Công Nền Mặt Đường - Nhiều Tác Giả, 245 Trang Nhiều Tác Giả Unknown
2013-12-19 Giáo trình tổ chức thi công - Nhiều Tác Giả, 109 Trang Nhiều Tác Giả Unknown
2013-12-19 Giáo Trình Kỹ Thuật Thông Gió - Nhiều Tác Giả, 130 Trang Nhiều Tác Giả Unknown
2006-12-19 Giáo Trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 (NXB Xây Dựng 2006) - Ts.Đỗ Đình Đức, 220 Trang Ts.Đỗ Đình Đức NXB Xây Dựng
2004-12-19 Giáo Trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 1 (NXB Xây Dựng 2004) - Ts.Đỗ Đình Đức & Pgs. Ts. Lê Kiều, 254 Trang Pgs. Ts. Lê Kiều, Ts.Đỗ Đình Đức NXB Xây Dựng
2013-12-19 Giáo Trình Kỹ Thuật Thi Công - Ths. Nguyễn Đức Chương, 253 Trang Ths. Nguyễ Đức Chương Unknown
2013-12-19 ĐHKT.Giáo Trình Thi Công Nhà Cao Tầng Bê Tông Cốt Thép - Pgs.Lê Kiều, 101 Trang Pgs. Ts. Lê Kiều Unknown
2013-12-19 ĐHĐN.Thi Công Công Trình Thủy Lợi - Ths. Phan Hồng Sáng, 103 Trang Ths. Phan Hồng Sáng Unknown
2013-12-19 ĐHĐN.Kỹ Thuật Thi Công II - Nhiều Tác Giả Nhiều Tác Giả Unknown
2013-12-19 ĐHĐN.Giáo Trình Môn Học Kỹ Thuật Thi Công I - Lê Khánh Toàn, 150 Trang Lê Khánh Toàn Unknown
2013-12-19 ĐHĐN.Giáo Trình Kỹ Thuật Đồ Thị - Lê Thị Kim Dung, 72 Trang Internet Unknown
2013-12-19 ĐHBK.Giáo Trình Môn Học Tổ Chức Thi Công Xây Dựng - Lê Viết Thành Lê Viết Thành Unknown
2013-12-19 ĐHBK.Giáo Trình Môn Học Kỹ Thuật Thi Công 1 - Lê Khánh Toàn, 150 Trang Lê Khánh Toàn Unknown
2013-12-19 Công Trình Biển Tiêu Chuẩn Thực Hành Thiết Kế Neo Bờ Và Các Kết Cấu Nổi - Pgs. Ts. Nguyễn Hữu Đầu, 80 Trang Pgs. Ts. Nguyễn Hữu Đầu Unknown
2013-12-19 Công Trình Biển Tiêu Chuẩn Thực Hành Nạo Vét Và Tôn Tạo Đất - Pgs. Ts. Nguyễn Hữu Đầu, 165 Trang Pgs. Ts. Nguyễn Hữu Đầu Unknown
2013-12-19 Công Trình Biển Thiết Kế Tường Bến Cầu Tàu, Trụ Độc Lập - Pgs. Ts. Nguyễn Hữu Đầu, 148 Trang Pgs. Ts. Nguyễn Hữu Đầu Unknown
2013-12-19 Công Tác Thi Công Nền Móng - Pgs.Ts.Nguyễn Bá Kế, 182 Trang Pgs.Ts.Nguyễn Bá Kế Unknown
2013-12-19 Công Nghệ Xây Dựng Mới - Nhiều Tác Giả Nhiều Tác Giả Unknown
2013-12-19 Công Nghệ Ván Khuôn Trượt Xây Dựng Nhà Cao Tầng - Bùi Mạnh Hùng, 77 Trang Bùi Mạnh Hùng Unknown
2013-12-19 Công Nghệ Và Vật Liệu Mới Trong Xây Dựng Đường Tập 1 - Gs. Ts. Vũ Đình Phụng, 282 Trang Gs. Ts. Vũ Đình Phụng Unknown
2012-08-30 Giáo trình tổ chức thi công Internet Unknown
2012-08-30 Bài tập tổ chức thi công Internet Unknown
2012-08-30 De cuong mon hoc ky thuat thi cong Internet Unknown
2012-08-30 Lap tong mat bang thi cong Internet Unknown
2012-08-30 Tổng hợp danh mục sách ngành xây dựng Internet Unknown