Long An University Library Thư viện số DSpace - Đại Học Kinh tế Công nghiệp Long An >

Quản trị Kinh doanh : [166]

 
 
or browse 

Collections in this community

Recent Submissions

Issue Date Titile Author Publisher
1994 Business Opportunities Vicki, Hollett Oxford University
2001 Business Basics David, Grant Oxford University
2018 PHÂN TÍCH TÌNH THẾ CHIẾN LƯỢC Internet Untiled
2018 LẬP KẾ HOẠCH CHO CÔNG TY VỪA VÀ NHỎ Internet Untiled
2018 MỘT SỐ LÝ LUẬN VỀ MÔI TRƯỜNG KINH DOANH Internet Untiled
2018 PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ SẢN PHẨM Internet Untiled
2018 KÍCH CẦU Ở VIỆT NAM Internet Untiled
2018 KINH TẾ VI MÔ Internet Untiled
2018 PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Internet Untiled
2018 DỰ BÁO TRONG KINH DOANH Internet Untiled
2018 THẾ GIỚI PHẲNG Internet Untiled
2018 100 ĐIỀU DOANH NHÂN TRẺ NÊN BIẾT Internet Untiled
2018 CHỦ THẾ KINH DOANH Internet Untiled
2018 THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU Internet Untiled
2018 TAY TRẮNG LÀM NÊN Internet Untiled
2018 Ý TƯỞNG VIRUS Internet Untiled
2018 LẬP QUY HOẠCH VÀ QUYẾT ĐỊNH Internet Untiled
2018 HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG Internet Untiled
2018 BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ Internet Untiled
2018 ĐỀ THI QUẢN TRỊ KINH DOANH DỊCH VỤ Internet Untiled
2018 GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH KINH DOANH Internet Untiled
2018 NHỮNG ĐIỀU NÊN BIẾT KHI BẠN MUỐN THÀNH CÔNG Internet Untiled
2018 KINH DOANH TIỀN TỆ NGÂN HÀNG Internet Untiled
2018 NGUYÊN LÝ KHỞI NGHIỆP Internet Untiled
2018 NGUYÊN TẮC KHỞI NGHIỆP Internet Untiled
2018 ĐỀ ÁN MÔN HỌC KẾ HOẠCH KINH DOANH Internet Untiled
2018 LÝ THUYẾT BÀI TẬP QUẢN TRỊ SẢN XUẤT Internet Untiled
2018 HOẠCH ĐỊNH TÀI CHÍNH Internet Untiled
2018 LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH Internet Untiled
2018 100 ĐIỀU DOANH NHÂN GIÀNH CHO BẠN TRẺ Internet Untiled
2011-09-15 Sáp nhập và Mua lại Internet Unknown
2011-10-15 Mô thức phát triển mới Internet Unknown
2011-10-15 Khủng hoảng Châu Á Internet Unknown
2011-10-15 Giới thiệu WTO Internet Unknown
2011-11-15 eBay Starter Kit Internet Unknown
2011-11-15 Định hướng tập trung Internet Unknown
2011-10-15 Bố giàu - Bố nghèo Internet Unknown
2011-10-15 Bí quyết sáng tạo Internet Unknown
2011-10-15 ASEM Internet Unknown
2011-11-15 APEC 2006 Internet Unknown