Long An University Library Thư viện số DSpace - Đại Học Kinh tế Công nghiệp Long An >

Xây dựng : [611]

 
 
or browse 

Collections in this community

Recent Submissions

Issue Date Titile Author Publisher
2013 Numerical Methods 6th Edition Chapra Steven C.Chapra Unknown
2009 MATLAB Codes for Finite Element Analysis GML. GLADWELL Springer
2005 Fracture Mechanics E. E. Gdoutos Springer
2008 Dynamics of Structures Anil K.Chopra Anil K.Chopra
2008 Advanced Finite Element Method In Engineering Mechanics - Chapter 4 Pgs. Ts. Trương Tích Thiện ĐH Bách Khoa TP.HCM
2008 Advanced Finite Element Method In Engineering Mechanics - Chapter 3 Pgs. Ts. Trương Tích Thiện ĐH Bách Khoa TP.HCM
2008 Advanced Finite Element Method In Engineering Mechanics - Chapter 2 Pgs. Ts. Trương Tích Thiện ĐH Bách Khoa TP.HCM
2008 Advanced Finite Element Method In Engineering Mechanics - Chapter 1 Pgs. Ts. Trương Tích Thiện Untiled
2008 Advanced Finite Element Method In Engineering Mechanics Pgs. Ts. Trương Tích Thiện ĐH Bách Khoa TP.HCM
2013 Xây Dựng Nhà Ở Theo Phong Thủy-Thiên Văn-Địa Lý - Bùi Nguyên Hồng, 356 Trang Bùi Nguyên Hồng Unknown
2013 Tổng Quan Về Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Công Trình - Hoàng Thọ Vinh, 223 Trang Hoàng Thọ Vinh Unknown
2013 Tóm Tắt Thuyết Minh Kỹ Thuật Biện Pháp Tổ Chức Thi Công - Dự Án Chống Xói Lở Sông Tiền Internet Unknown
2013 Tổ Chức Và Điều Hành Sản Xuất Trong Xây Dựng Giao Thông - Pgs.ts.phạm Văn Vạng, 286 Trang Pgs.Ts.Phạm Văn Vạng Unknown
2013 Tổ Chức Thi Công Đường Ôtô - Ts.phan Cao Thọ Ts.Phan Cao Thọ Unknown
2006 Tính Toán Tiết Diện Cột Bê Tông Cốt Thép (NXB Xây Dựng 2006) - Gs. Nguyễn Đình Cống, 200 Trang Gs. Nguyễn Đình Cống NXB Xây Dựng
2013 Tính Toán Thực Hành Cấu Kiện Bê Tông Cốt Thép Tập 2 - Gs. Ts. Nguyễn Đình Cống, 237 Trang Internet Unknown
2013 Tính Toán Thực Hành Cấu Kiện Bê Tông Cốt Thép Tập 1 - Gs. Ts. Nguyễn Đình Cống, 132 Trang Gs. Ts. Nguyễn Đình Cống Unknown
2013 Tính Toán Thiết Kế Công Trình Ngầm - Trần Thanh Giám, 370 Trang Trần Thanh Giám Unknown
2013 Tính Nội Lực Cốt Thép Bằng SAP 2000 Version 9 - Nguyễn Khánh Hùng, 305 Trang Nguyễn Khánh Hùng Unknown
2013 Tính Toán Kết Cấu Thép - Nguyễn Văn Yên, 164 Trang Nguyễn Văn Yên Unknown
2005 Tính Toán Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép Theo Mô Hình Giàn Ảo (NXB Xây Dựng 2005) - Pgs. Ts. Nguyễn Viết Trung, 116 Trang Pgs. Ts. Nguyễn Viết Trung NXB Xây Dựng
2013 Tính Kết Cấu Theo Phương Pháp Tối Ưu - Gs.ts.võ Như Cầu, 182 Trang Gs.Ts.Võ Như Cầu Unknown
2013-12-30 Tính Kết Cấu Theo Phương Pháp Phần Tử Hữu Hạn - Gs.Ts.Võ Như Cầu, 457 Trang Gs.Ts.Võ Như Cầu Unknown
2013-12-30 Tính Kết Cấu Theo Phương Pháp Ma Trận - Gs.Ts.Võ Như Cầu, 421 Trang Gs.Ts.Võ Như Cầu Unknown
2013-12-30 Tính Kết Cấu Theo Phương Pháp Động Lực Học - Gs.Ts.Võ Như Cầu, 236 Trang Gs.Ts.Võ Như Cầu Unknown
2013-12-30 Tính Kết Cấu Bằng Phần Mềm ANSYS Version 10 - Ts.Vũ Quốc Anh, 242 Trang Ts.Vũ Quốc Anh Unknown
2013-12-30 Tiểu Luận Chuyên Đề Đường - Lê Tuấn Vũ Lê Tuấn Vũ Unknown
2013-12-30 Tiêu Chuẩn Vật Liệu Và Cấu Kiện Xây Dựng - Nhiều Tác Giả, 1321 Trang Nhiều Tác Giả Unknown
2013-12-30 Tiêu Chuẩn Thi Công Và Nghiệm Thu Công Trình Xây Dựng - Nhiều Tác Giả, 1275 Trang Nhiều Tác Giả Unknown
2013-12-30 Tiêu Chuẩn Qui Hoạch-Khảo Sát-Trắc Địa Xây Dựng - Nhiều Tác Giả, 1375 Trang Nhiều Tác Giả Unknown
2013-12-30 Tiêu Chuẩn Phương Pháp Thử Vật Liệu Xây Dưng - Nhiều Tác Giả, 1325 Trang Nhiều Tác Giả Unknown
2013-12-30 Tiêu Chuẩn Phòng Chống Cháy Nổ Công Trình Và An Toàn Xây Dựng - Nhiều Tác Giả, 1508 Trang Nhiều Tác Giả Unknown
2013-12-30 Thủy Lực Và Khí Nén - Nhiều Tác Giả, 119 Trang Nhiều Tác Giả Unknown
2006-12-19 Thủy Lực Tập 1 (NXB Nông Nghiệp 2006) - Gs. Ts. Vũ Văn Tảo, 462 Trang Gs. Ts. Vũ Văn Tảo NXB Nông Nghiệp
2013-12-19 Thực Tập Ứng Dụng Tin Học Trong Xây Dựng - Lê Phương Bình, 171 Trang Lê Phương Bình Unknown
2013-12-19 Thử Nghiệm Vật Liệu Và Công Trình Xây Dựng - Phạm Duy Hữu, 290 Trang Phạm Duy Hữu Unknown
2013-12-19 Thiết kế công và cầu nhỏ trên đường ôtô - Nguyễn Quang Chiêu Nguyễn Quang Chiêu Unknown
2013-12-19 Thiết Bị Công Nghệ Vật Liệu Xây Dựng - Nguyễn Văn Phiêu, 412 Trang Nguyễn Văn Phiêu Unknown
2013-12-19 Thí Nghiệm Vật Liệu Xây Dựng - Ngô Tấn Dược & Ths. Lê Đức Hiển, 51 Trang Ngô Tấn Dược, Ths. Lê Đức Hiển Unknown
2013-12-19 Thí Nghiệm Đất Hiện Trường Và Ứng Dụng Trong Phân Tích Nền Móng - Gs. Ts. Vũ Công Ngữ, 216 Trang Gs. Ts. Vũ Công Ngữ Unknown