Long An University Library Thư viện số DSpace - Đại Học Kinh tế Công nghiệp Long An > Công nghệ thông tin >

Kỹ thuật Đồ họa : [31]

 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions

Recent Submissions

Issue Date Titile Author Publisher
2012-08-30 Giao Trinh ly Thuyet Do Hoa Internet Unknown
2012-08-30 Do hoc may tinh-GD Tu xa Internet Unknown
2012-08-30 Do Hoa May Tinh Internet Unknown
2012-08-30 Bài giảng về đồ họa Internet Unknown
2009-04-20 Vẽ quả địa cầu Internet Unknown
2009-11-20 Tạo ảnh ghép với Picture Collage Maker Internet Unknown
2009-09-20 Thiết kế một Business Card Internet Unknown
2009-04-20 Thế giới phần mềm tạo mẫu thời trang Internet Untiled
2009-09-20 Tạo logo text chuyên nghiệp với Illustrator Internet Unknown
2009-09-20 Tạo cửa sổ động Internet Unknown
2009-10-20 Tạo hình ảnh sống động trên máy tính khi nghe nhạc Internet Unknown
2009-10-20 Hiệu ứng slice 3D Internet Unknown
2009-09-20 Macromedia Flash - Hiệu ứng bong bóng nước Internet Unknown
2009-09-20 Macromedia Flash - Hiệu ứng bong bóng nước Internet Unknown
2009-10-20 Học lập trình Flash Internet Unknown
2009-11-20 Giới thiệu thuật toán vẽ và tô các đường cơ bản Internet Unknown
2009-10-20 Khái niệm List Controller Weights Internet Unknown
2009-11-20 Kết nối Database bằng Dreamweaver (ASP) Internet Unknown
2009-09-20 Huong dan xay dung website Internet Unknown
2009-10-20 Hộp thoại chờ với BusyBoxDotNet Internet Unknown
2009-09-20 Gi¸o tr×nh ®å häa 3d studio max Internet Unknown
2009-10-20 Giao trinh Photoshop CS tieng Viet Internet Unknown
2009-09-20 Thực hành flash Internet Unknown
2009-09-20 Đồng hồ bằng javascript Internet Unknown
2009-10-20 Căn bản về CSS Internet Unknown
2009-11-20 Tuyển tập CorelDraw Internet Unknown
2009-12-20 Đưa chú thích 3D vào hình ảnh Internet Unknown
2009-11-20 Biến phim, ảnh thành màn hình nền Internet Unknown
2008-06-22 Giáo trình kĩ thuật đồ hoạ Internet Unknown
2011-09-02 Đồ họa máy tính Internet Unknown
2012-04-02 Giáo trình 3DMax Internet Unknown