Long An University Library Thư viện số DSpace - Đại Học Kinh tế Công nghiệp Long An >

Thông báo

Hướng Dẫn Sử Dụng

Tìm nâng cao :

Người dùng có thể tùy chọn điều kiện và kết hợp các điều kiện chặt chẽ với nhau thông qua các toán tử logic(AND,OR,NOT) nhằm tìm ra kết quả một cách chính xác.

Tìm theo môn loại tài liệu:

Trên trang chủ của máy tính bạn chọn môn loại, chủ đề mình cần, màn hình sẽ hiện ra những tiêu đề đề mục nhỏ thuộc môn loại chính. Bạn có thể tìm kiếm tài liệu của mình trên cửa sổ tìm kiếm hoặc bạn tìm tiếp bằng cách click chuột vào tiêu đề đề mục nhỏ hơn để tìm tài liệu chính xác với môn loại tài liệu mình nghiên cứu. Đọc tiếp

Thống kê truy cập